Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-D

LC Kouvola /

Ritarit

Lions Quest

Elämisentaitoja - Lions Quest


Koululaisilta odotetaan, että kertolaskut sujuvat, historian vuosiluvut painuvat mieleen ja Euroopan pääkaupungit löytyvät kartalle. Tietopohjaisen osaamisen lisäksi lapset ja nuoret tarvitsevat kuitenkin myös sosiaalisia taitoja selvitäkseen elämässä vastaan tulevista haasteista ja muutoksista. Vahvat tunne- ja vuorovaikutustaidot, oman itsensä tunteminen ja rohkeus tehdä omia päätöksiä helpottavat aikuiseksi kasvamista ja auttavat ehkäisemään ongelmia.

 

Elämisentaitoja – Lions Quest -ohjelma kasvattajille suunnattu selkeästi jaksotettu, tieteellisesti tutkittu ja arvostettu koulutusohjelma. Koulutus antaa opettajille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun. Ilmapiirin parantamiseen tai itseluottamuksen kasvattamiseen ei vaadita ihmeitä, vaan sen sijaan säännöllisesti toistuvia pieniä tekoja.  
  
Koulumaailman lisäksi ohjelma tarjoaa oman koulutuksensa mm. liikuntaseuravalmentajille ja muissa vapaa-ajan harrastuksissa toimiville aikuisille, jotka kohtaavat työssään erilaisista taustoista tulevia lapsia ja nuoria.

 

Suomen Lions-liitto on koordinoinut ja tukenut ohjelman toteuttamista Suomessa yli 25 vuoden ajan.

 

Ohjelman omat verkkosivut:

 

 

 

LIONS QUESTIN SISÄLTÖALUEET

 

1. Turvallinen ryhmä

  • Myönteinen, erilaisuutta arvostava oppimisilmapiiri

 

2. Itseluottamus ja päätöksenteko

  • Itsetunnon ja vastuullisuuden vahvistaminen

 

3. Vuorovaikutus

  • Kuuntelu- ja keskustelutaidot kotona, koulussa ja vapaa-aikana

 

4. Tunteet

  • Tunnetaidot ja itsehallinta sekä erityisesti muutoksessa tarvittavat valmiudet

 

5. Terveys

  • Terveen kasvun tukeminen ja päihdeasenteen muokkaaminen


Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry D-piiri D-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin